PRIVACY BELEID VAN H CREATION

H creation respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

WAT DOET H CREATION MET JE GEGEVENS?

H creation verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Ook bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van online marketing. Je e-mailadres wordt alleen met toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan een link waarmee je je kan afmelden.
Als relatie van H creation heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien je niet benaderd wilt worden met informatie over onze diensten of je gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via een e-mail naar info@hcreation.nl

H CREATION VERKOOPT JE GEGEVENS NIET

Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Als het voorkomt dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software experts) zal deze derde partijen uitsluitend toegang hebben tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.
COOKIE BELEID
Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. H creation maakt gebruik van cookies op haar website om:
• De gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van webbezoek
• Het delen van informatie op social media mogelijk te maken
• De effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten en online advertenties aan te passen aan je interesses.

H creation gebruikt deze data zoals wettelijk is toegestaan; alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu. Deze data kan cross-device gebruikt worden.
Daarnaast maken wij voor onze website gebruik van Remarketing campagnes. Hierdoor is het mogelijk om bezoekers die al eerder interesse voor onze website hebben getoond, op andere websites, gepersonaliseerde (reclame)boodschappen te tonen. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde (reclame)boodschappen interessanter is dan reclame-uitingen die dit niet hebben. Het weergeven van deze reclameboodschappen gebeurt ook op basis van een cookie-technologie, volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan je privacygerelateerde gegevens gekoppeld. Als je geen prijs stelt op deze gepersonaliseerde (reclame)boodschappen, dan kan je je cookies verwijderen.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Op onze website staan outbound URLs naar websites van andere organisaties. H creation draagt geen verantwoording met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Wij raden je aan het privacy statement van betreffende website te lezen.

WIJZIGINGEN EN VRAGEN

H creation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bij vragen of opmerkingen over het privacy beleid van H creation dan je deze richten aan H creation, 06-25524024 of info@hcreation.nl.